Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Bajkowego zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych o przestrzeganie zasad  Mazowieckiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym

  okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie

  w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna,

  centra handlowe, kluby, itp.),

 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich

  (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu

  wolnego w takiej formie,

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości

  rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa

  domowego,

 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa

  Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kategoria: